Milieuvriendelijke plaagbeheersing
in de akkerbouw & betrouwbaar
bodemonderzoek met advies op maat 

Nieuws

 • 21 feb 2019

  Insectenstudie IRS

  Dinteloord

Insectenstudie IRS
 • 31 jan 2019

  Handboek Bodem en Bemesting

  CBAV

Handboek Bodem en Bemesting
 • 31 jan 2019

  Landelijke pootaardappeldag 2019

  Emmeloord

Landelijke pootaardappeldag 2019

21 feb 2019

Insectenstudie IRS

De dag was voortreffelijk en zeer professioneel georganiseerd. Het was uiterst interessant om met een groep collega deskundige uit verschillende bedrijven en onderzoeksinstituten, een dag lang onder begeleiding van een groep specialisten van het IRS in praktische en theoretische opzicht te kijken naar de insecten problematiek die de komende jaren zal toenemen. Nu de zaadcoating ook voor de bieten niet meer beschikbaar is en het middelen pakket verschraald raakt.

In de morgen hebben we een training gehad om schadebeelden te herkennen en die in relatie te kunnen brengen met de veroorzaker. Het blijkt dat sommige schadebeelden van diverse insecten zeer sterk op elkaar kunnen lijken. De bieten plant heeft te maken met veel belagers die niet allemaal even bedreigend zijn. Er werd wat verteld over mate van schadelijkheid en in welk deel van het seizoen het speelt. Ook werd gekeken naar de mogelijke strategieën die er ontwikkeld kunnen worden nu voor veel insecten de coating niet meer een bestrijding zal zijn.

Er werd onderscheidt gemaakt tussen insecten bovengronds en insecten ondergronds. Ook werd er een indeling gemaakt in welk groeistadium het insect parasiteert. Ik noem hier een aantal insecten die we hebben behandeld:

Bietenkever, bietenvlieg, bladluis ( groene perzik, zwarte bonenluis ), emelt, miljoenpoot, naaktslak, ritnaald, springstaart ( bovengronds en ondergronds ), trips, en wants.

In verschillende mate komen deze insecten voor, maar er is wel gebiedsafhankelijkheid. Een aantal insecten zoals de bietenkever en luizen zijn vrij algemeen. Centrale vraag die tijdens de dag naar voren kwam was: welk insect vormt de komende jaren de grootste bedreiging nu de coating wegvalt ?. En dat bleek zondermeer de groene perzikluis te zijn die als vector de vergelingsvirussen ( BMYV, BChV en BYV ) in een bietenveld kunnen verspreiden.

Een kaartje van een landelijke meting van het afgelopen jaar liet zien dat vergelingsziekte veel voorkwam in gebieden waar een lager percentage coating werd ingezet. ( Zeeland ) Gebieden waar bijna 100 % coating werd gebruikt is de vergelingsziekte niet aangetroffen. ( Flevo ) Vergelingsziekte kan een aanzienlijke opbrengt derving veroorzaken.

Het praktische deel van het programma betrof determinatie van luizen in een klimaatzone binnen het gebouw ( kleding en hygiëne voorschriften ), en het opspoelen van bodeminsecten uit grondmonsters.

In de middag was er een ruime discussie over de toekomst zonder coating en minder insecticiden in de bietenteelt. Opvallend was dat over het algemeen de mening gold: voorzichtig met spuitbeleid want veel bestrijden met verkeerde middelen zouden de natuurlijke vijanden kunnen schaden. En iedereen die aanwezig was kon het eens zijn met de stelling dat juist in de toekomst een goede insecten balans in het ecosysteem een grotere rol speelt bij het onderdrukken van plaaginsect populaties. Interessant was ook het feit dat veel teelt technische zaken ter sprake kwamen die direct in verband werden gebracht met het risico van plaaginsecten. Bijvoorbeeld niet kerende grondbewerking bloemenranden en de diverse groenbemesters. Ook de uitdaging van  het resisterend  ( luizen versus middelen ) en muterend ( virussen )  effect  werd uitvoerig besproken.

Al met al een mooie kennis dag met een pluim voor het IRS.

© 2013 De Groene Vlieg | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Contact

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren