Milieuvriendelijke plaagbeheersing
in de akkerbouw & betrouwbaar
bodemonderzoek met advies op maat 

Bodemonderzoek

Opsporing van aardappelmoeheid (AM)

Aardappelmoeheid

Aardappelmoeheid wordt veroorzaakt door aardappelcysteaaltjes. De aaltjes voeden en vermenigvuldigen zich op de wortels van de aardappelplant, die daardoor slecht groeit. Op de aangetaste wortels vormen zich cysten, die vol eieren en larven zitten. Deze cysten blijven na de oogst achter in de grond en kunnen opnieuw schade veroorzaken in volgende aardappelteelten. Opbrengstderving en valplekken zijn het gevolg.

In het kader van de AM bestrijdingsrichtlijn mag de teelt van pootaardappelen alleen plaatsvinden o.a. op percelen die vrij zijn van AM. Hiervoor is een officiële onderzoeksverklaring nodig van Naktuinbouw. Ook voor teelten van ander uitgangsmateriaal, o.a. bloembollen, eerstejaars plantuien en aardbeiplantgoed, is veelal een onderzoeksverklaring nodig.

Intensief onderzoek (AMI)

Een gezond aardappelgewas en een schoon perceel ten behoeve van de teelt van voortkwekingsmateriaal vereisen een gedegen aanpak van AM. Om besmettingen goed in kaart te brengen neemt de Groene Vlieg Bio Diagnostics grotere grondmonsters in een kleiner bemonsteringsraster. Alleen door deze intensieve opsporingsmethode (AMI) kunnen ook kleine besmettingshaarden worden opgespoord, zodat AM al in een vroeg stadium wordt ontdekt. Zo kunt u als teler tijdig maatregelen nemen om AM beheersbaar te houden. Bovendien kunt u na AMI-onderzoek een inschatting maken of u kans maakt op een onderzoeksverklaring AM.

Soortbepaling

Er bestaan twee soorten aardappelcysteaaltje, het geel aardappelcysteaaltje (Globodera rostochiensis) en het wit aardappelcysteaaltje (G. pallida). Voor de keuze van een aardappelras met de juiste resistentie tegen één van deze soorten is het dan ook van belang een soortbepaling per haard uit te laten voeren. Helaas komen beide soorten ook steeds vaker samen voor in een perceel. Voor een advies op maat is het dan ook van belang menghaarden goed en tijdig in kaart te brengen. Bij De Groene Vlieg Bio Diagnostics kunt u kiezen uit een standaard soortbepaling en een PCR-soortbepaling, waarbij de soort bepaald wordt aan de hand van het DNA van het aaltje.

Combinatie onderzoeken met AMI

De Groene Vlieg Bio Diagnostics biedt u de mogelijkheid om meer informatie te halen uit uw AM-bemonstering door naast AM aanvullende analyses uit te voeren naar andere aaltjessoorten en witrot. Zo slaat u meerdere vliegenin één klap voor een geringe meerprijs.

Mogelijke onderzoeken die in combinatie met AMI uitgevoerd kunnen worden zijn:

  • intensief Meloidogyne (chitwoodi) onderzoek
  • globaal bietencystenonderzoek
  • witrot onderzoek
  • overige aaltjes

Bij elk onderzoek kunt u rekenen op een persoonlijke begeleiding en advies

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden

Neem contact met ons op voor advies of een offerte

Naar het contactformulier

© 2013 De Groene Vlieg | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Contact

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren