Van Iperen: ‘Met de SIT houden we de druk van uienvlieg beheersbaar’

Agrarisch toeleverancier Van Iperen promoot de Steriele Insecten Techniek (SIT) al vele jaren. Vorig jaar ging de groeispecialist uit Westmaas het dealerschap van de SIT aan met De Groene Vlieg, zodat kan worden voldaan aan de groeiende vraag naar de SIT.

 

 

De Groene Vlieg is in 2023 kleinschalig begonnen met een netwerk van wederverkopers. Van Iperen zit bij de eerste gegadigden en de samenwerking verloopt erg prettig. Het bedrijf, dat in het hele land actief is, heeft ruime ervaring met het vertegenwoordigen van producten op deze wijze. Ons contactpersoon is Koos Arens, productmanager gewasbescherming en adviseur akkerbouw bij Van Iperen.

Wat is jullie ervaring met de SIT?

“Sinds het wegvallen van de zaadcoating tegen uienvlieg, rond 2019, adviseren wij telers volop om de SIT toe te passen. Destijds vanuit de Hoeksche Waard en de Zuid-Hollandse Eilanden naar het midden van Zuid-Holland en de Haarlemmermeer. Die gebiedsaanpak werkt; met 70 tot 80% dekking heb je een effectieve aanpak van de uienvlieg. De SIT is een bewezen systematiek en dat is voor ons heel belangrijk.”

Wat is de kracht van deze beheersingsmethode?

“Dat je de populatieopbouw remt vanaf de eerste vlucht heeft grote meerwaarde. Daar kan geen enkele andere methode tegenop. En dan is het ook nog zonder de inzet van chemische gewasbescherming, daar kan toch niemand op tegen zijn! Veel andere bestrijdingsmethodes tegen uienvlieg zijn tijdelijk. Dan wordt alleen de eerste vlucht aangepakt en bouwen zich daarna weer populaties op. Dat heeft gevolgen voor het volgende seizoen. Wij verwachten dat de SIT de uienvliegdruk structureel verlaagt, zodat akkerbouwers veilig uien kunnen blijven telen.”

Zien jullie die resultaten ook in de praktijk?

“Ik kan het niet heel goed beoordelen, omdat wij geen schade zien van de uienvlieg. Dus je zou zeggen dat het goed werkt. Zeker als je in ogenschouw neemt dat hier in het Zuidwesten veel eerstejaars plantuien worden geteeld, wat tot een hogere druk leidt. Maar dat gaat ook gewoon goed. Als de uienvlieg toeneemt, zouden we dat merken in de vorm van plantwegval.”

Zien uientelers dat ook zo?

“Toen we in 2010 begonnen met de SIT was het makkelijker om orders te schrijven dan tegenwoordig. Destijds waren er geen andere opties, maar tegenwoordig kun je bijvoorbeeld een granulaat inzetten en zijn meer zaaimachines uitgerust met een granulaatstrooier. Daar hebben we regelmatig gesprekken over met telers. Want de druk van bonenvlieg neemt toe, onder andere door groenbemesters in de winter, en die kunnen we niet beheersen met de SIT. Uientelers willen plantwegval door bonenvlieg voorkomen met een granulaat. Dan vragen ze zich af waarom ze dan nog met de SIT zouden meedoen. Zo’n granulaat pakt namelijk ook uienvlieg aan. We snappen die vraag, maar we drukken alle telers op het hart om bij de SIT te blijven, omdat je daarmee ook de tweede en derde vlucht van de uienvlieg remt. Dat zorgt voor beheersing op de lange termijn. Als je stopt met de SIT, neemt de druk van uienvlieg hoe dan ook toe. Voor bonenvlieg moet een aanvullende bestrijdingsmethode zijn. Lastig hieraan is dat uienvlieg en bonenvlieg niet met het blote oog te onderscheiden zijn. Daar is een deskundig laboratorium voor nodig, zoals van De Groene Vlieg. Dit verhaal is belangrijk en leggen we vaak uit.”

Wat levert het dealerschap met De Groene Vlieg op voor Van Iperen?

“We vinden duurzame samenwerkingen belangrijk en deze helpt om de druk van uienvlieg laag te houden, zodat we de uienteelt in de benen kunnen houden. Op een biologische manier alle vluchten bestrijden, zo houd je de druk laag. De samenwerking hebben we vorig jaar officieel vorm gegeven met een contract. Doordat we nu wederverkoper zijn, zitten we bovendien wat dichter op het vuur.  We krijgen meer informatie over bijvoorbeeld het ondergebrachte areaal en uienvliegvluchten. Met meer kennis kun je beter adviseren.”

Meer weten over het SIT-dealerschap? Neem contact op met accountmanager Sanne Graafstra: