Signaleren & advies

De Groene Vlieg Bio Diagnostics monitort, signaleert en adviseert.

Insecten kunnen op verschillende manieren schade veroorzaken in gewassen. Vaak gaat het om vraatschade veroorzaakt door larven van de insecten, zoals de larven van de uienvlieg die de wortels van uienplanten aanvreten. Of ritnaalden, de larven van de kniptor, die forse vraatschade kunnen veroorzaken in bijvoorbeeld aardappelen. Soms brengen de insecten ook ziektes over. Bekend zijn natuurlijk bladluizen die virussen overbrengen in bijvoorbeeld bloembollen, suikerbieten en aardappelen.

Een optimale beheersing begint met het opsporen en volgen van de populatie, dus signaleren en monitoren van schadelijke insecten. De Groene Vlieg gebruikt hiervoor verschillende vallen en technieken, waardoor altijd een actueel beeld op perceelsniveau ontstaat. Door deze lokale monitoring en signalering, kan ook de beheersing gericht plaatsvinden. De verschillen tussen velden en percelen kunnen namelijk groot zijn, zelfs op dichtbij elkaar liggende velden.

De door ons gevonden resultaten zijn altijd voorzien van een advies op maat.