Milieuvriendelijke plaagbeheersing
in de akkerbouw & betrouwbaar
bodemonderzoek met advies op maat 

Opsporing vrijlevende wortelalen

Vrijlevende wortelaaltjes

Een vrijlevende wortelaaltje is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende soorten aaltjes die vrij in de grond voorkomen en waarvan de gehele levenscyclus in de grond plaatsvindt. Een groot deel van deze aaltjes leeft op de wortels van planten en kunnen zodoende flinke schade teweegbrengen binnen de land- en tuinbouw. Vaak blijft het gewas pleksgewijs achter in groei, waardoor zelfs valplekken kunnen ontstaan in het gewas en de teler achterblijft met een lagere opbrengst. Daarnaast kan er kwaliteitsschade optreden in aangetaste gewassen door bijvoorbeeld wortelvertakkingen te veroorzaken in peen of schorseneer of knobbelvorming op aardappelknollen. Elk soort aaltje kan vaak op een beperkte groep plantensoorten, de zogenaamde waardplanten, overleven.

Verschillende soorten aaltjes

Onder de noemer vrijlevende wortelaaltjes vallen onder meer Longidoridae, Trichodoridae, Rotylenchus, Paratylenchus, Hemicycliophora, Tylenchorhynchus en vele anderen. Met name Trichodoridae kunnen aanzienlijke schade teweegbrengen in landbouwgewassen. Binnen de familie Trichodoridae kunnen twee groepen onderscheiden worden, namelijk Trichodorus en Paratrichodorus. Trichodoridae komen met name op de lichtere gronden voor en zitten vaak diep in de grond. Met name aardappel, biet, peen, ui en witlof zijn sterk gevoelig voor bepaalde soorten Trichodoridae. Symptomen kunnen onder meer zijn een achterstand in groei, met name in het kiemplantstadium, en een sterk vertakt wortelstelsel met korte stompe zijwortels. Bovendien kunnen Trichodoridae tabaksratelvirus overbrengen, wat resulteert in kringerigheid bij aardappel en ratel bij diverse bolgewassen. Met onze specialistische kennis kunnen wij elk aaltje in de grond voor u op naam brengen.

Tijdig de juiste maatregelen nemen.

Voor een effectieve bestrijding van dit aaltje is vaak een combinatie van teeltmaatregelen noodzakelijk. Door middel van een juiste vruchtwisseling kunnen de populaties aaltjes laag gehouden worden en veel aaltjesproblemen worden voorkomen. Kennis van de aaltjessamenstelling in de grond stelt de teler dan ook in staat om een uitgekiend teeltplan op te zetten met een minimaal verbruik aan chemische bestrijdingsmiddelen. Dit is beter voor het milieu en kan resulteren in een hoger bedrijfsrendement.

De Groene Vlieg is al vele jaren een betrouwbaar adres voor onderzoek aan vrijlevende aaltjes. Wij bepalen voor onze klanten het aantal en de soortensamenstelling van de aaltjes in de grond en geven aan de hand van deze onderzoeksresultaten en het te telen gewas een schadeverwachting en een teeltadvies op maat.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden

Neem contact met ons op voor advies of een offerte

Naar het contactformulier

© 2013 De Groene Vlieg | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Contact

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren