Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden door De Groene Vlieg Bio Control/ Diagnostics B.V. , voor zover zij daarvoor althans als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is aan te merken. De Groene Vlieg Bio Control/ Diagnostics B.V.  houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming. De Groene Vlieg Bio Control/ Diagnostics B.V.  neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.