Privacy statement

Wij respecteren uw privacy. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden door De Groene Vlieg Bio Control/ Diagnostics B.V. , voor zover zij daarvoor althans als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is aan te merken. De Groene Vlieg Bio Control/ Diagnostics B.V.  houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming. De Groene Vlieg Bio Control/ Diagnostics B.V.  neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Download hier de Privacystatement De Groene Vlieg Bio Control

Download hier de Privacystatement De Groene Vlieg Bio Diagnostics

 

© 2013 De Groene Vlieg | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Contact

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren