SIT – Uienvlieg

Beheersing van de uienvlieg met behulp van steriele-insectentechniek. Veilig, Makkelijk, Betrouwbaar

De uienvlieg veroorzaakt schade in uien en verwante gewassen, doordat de maden zich voeden met de ondergrondse delen van de plant. Met speciaal voor dit doel gekweekte steriele uienvliegen wordt schade voorkomen en wordt het aantal schadelijke vliegen tot een zeer laag niveau teruggebracht. De steriele vliegen worden in grote hoeveelheden losgelaten in het veld waar ze paren met de vruchtbare vliegen. Dit resulteert in eitjes die niet uitkomen.

Steriele-insectentechniek wordt op grote schaal toegepast in alle gebieden in Nederland waar uien worden geteeld. Op dit moment wordt zelfs al op meer dan helft van het totale Nederlandse uienareaal de steriele-insectentechniek toegepast. SIT is een echte gebiedsgerichte aanpak en we streven voor een goede beheersing naar een dekkinsgraad van circa 90%.

Twee belangrijke voorwaarden voor een succesvolle SIT

  • Een beheersbaar uienvlieg-niveau en  
  • Een collectieve deelname in de regio. 

Hoe meer percelen waar de vliegen worden uitgezet, hoe effectiever de methode.

 

Meedoen? Neem dan contact met ons op!

Hoe het werkt

De Groene Vlieg ontzorgt en verzorgt de volledige beheersing van de uienvlieg op de aangemelde percelen. 

Met behulp van vliegenvallen wordt de plaagdruk vastgesteld in het desbetreffende veld en wordt bepaald hoeveel steriele vliegen nodig zijn. In de praktijk betekent dit dat er tijdens de piek van de vluchten in elk geval wekelijks steriele vliegen worden losgelaten op strategische plekken bij uienvelden. Afhankelijk van de druk wordt dit schema aangepast.

De biologische beheersing van uienvlieg met steriele-insectentechniek kan in principe op elk uienveld worden toegepast. Is er echter sprake van zeer hoge aantallen in bijvoorbeeld plant- of zilveruitjes, dan kan eventueel een geïntegreerde bestrijding worden toegepast.

SIT kan gecombineerd worden met de signalering van bonenvlieg.

Wat we doen

  • Leeghalen vallen (de kenmerkende witte bekertjes)
  • Tellen van de vangsten
  • Bepalen aantal steriele vliegen
  • Kweken van de vliegen
  • Loslaten vliegen
  • Advies uitbrengen

Nieuws

Blijf altijd op de de hoogte van ons laatste nieuws. En meld je aan voor onze nieuwsbrief op onze nieuwspagina.

Nieuwspagina