Uienoogst nadert einde, nieuw seizoen begint

De uienoogst is grotendeels achter de rug. Nog niet alles is gerooid en ingeschuurd, maar er is veel werk verzet de afgelopen weken. Voor wat betreft de impact en diversiteit van de schadelijke insecten moet de balans nog worden opgemaakt door het team van De Groene Vlieg.

Vlak voor het rooien van de uien zijn een aantal van onze adviseurs het veld in geweest om andere schades dan uienvliegschade in de uien te bekijken. Zo is er onder andere een veld met fusarium bezocht. Daarnaast kwamen we witrot, valse meeldauw en pinkroot tegen en werden in alle percelen diknekken – ook wel bouten genoemd – aangetroffen. Na de eerste voortekenen bij de plantuien met gebreken, zoals bacterie, zien we nu ook bij de zaaiuien enkele problemen de kop opsteken. Mede door de hoge temperaturen in combinatie met veel zon zien we veel rooibeschadigingen die uitmonden in bacterie, maar ook zonnebrandschade in de uien. De telers die hebben gewacht tot de temperatuur en lichtintensiteit lager waren, hebben hier verstandig aan gedaan.

Bonenvlieg
Bonenvlieg was dit seizoen merkbaar meer aanwezig dan in voorgaande jaren en heeft daardoor ook meer schade toegebracht. In de komende jaren is hiervan nog meer populatie-opbouw te verwachten.

Bonenvlieg en uienvlieg zijn lastig van elkaar te onderscheiden; correcte determinatie vraagt om een microscoop en een geoefend oog. Pas dan kun je kiezen voor de juiste plaagbeheersing. De Groene Vlieg helpt daarbij met monitoring en – in geval van de uienvlieg – beheersing met de Steriele Insecten Techniek (SIT). Voor de monitoring van verschillende insecten zijn combinatie-pakketten af te nemen. We zien namelijk dat ook steeds meer telers gebruik maken van onze tripsmonitoring, waardoor je heel gericht en op het goede moment een bespuiting kan toepassen. We zagen de afgelopen weken nog veel tripsen in de uien die onderhuids schade kunnen geven in de bewaring.

Wortelvlieg
Ook de aanwezigheid van wortelvlieg wordt door De Groene Vlieg gemonitord. Bij deelnemers zijn vallen geplaatst die wekelijks worden uitgelezen. De informatie wordt teruggekoppeld aan de teler.

Uit de monitoring blijkt dat begin augustus een hoge piek in de wortelvliegdruk kende. De plakvallen maken duidelijk hoe hoog de druk van wortelvlieg is en in welk ontwikkelingsstadium de vlieg zich bevindt. Die kennis maakt de plaagbeheersing effectiever. Wortelvlieg leidt tot vraatschade (gangetjes) in de peen en kan uiteindelijk tot een onverkoopbaar product leiden.

Nieuw seizoen begint al
Teeltseizoen 2024 begint direct na de oogst al. Bij de bouwplanplanning hoort ook het aanmelden voor de SIT en de bonenvliegmonitoring. Als u nu al weet dat u volgend jaar wederom mee gaat doen met de Steriele Insecten Techniek van De Groene Vlieg dan kunt u dat aangeven via orders@degroenevlieg.nl.

Neem voor meer informatie over insectenmonitoring contact op met onze adviseurs:

Contact