Correct anticiperen door insecten tijdig te signaleren

HLB De Groene Vlieg biedt signaleringsproducten aan voor onder meer trips en uien-, wortel- en bonenvlieg. Met signalering op het juiste moment ingrijpen, leidt tot optimale plaagbeheersing met een minimale inzet van middelen!

Bonenvlieg
De larve van de bonenvlieg beschadigt kiemplanten in diverse gewassen. De vlieg wordt aangetrokken door de geur die vrijkomt bij een kiemend zaadje of de geur van organisch materiaal. De geur van het kiemend zaadje kan een prikkel geven, waardoor de bonenvlieg weet dat er voldoende voeding is voor haar toekomstige larve. Deze larven kunnen schade aanbrengen aan het gewas. Jonge uienplantjes zijn gevoeliger voor een bonenvliegaantasting. De schade van de bonenvlieg kan makkelijk worden verward met uienvliegschade.

Signalering bonenvlieg
Signalering van bonenvlieg geeft een indicatie van de druk en de kans op schade. Wekelijks worden de vangbekers gecontroleerd en geanalyseerd op ons laboratorium. Van deze uitslag krijgt de teler elke week een melding. Op deze manier kunnen maatregelen getroffen worden alleen wanneer dit echt nodig is.

Trips
Tabakstripsen variëren van geel tot bruin van kleur en zijn te vinden in de bladoksels van de jongste bladeren van onder meer spruiten en uien. De larven en de volwassen tripsen zuigen aan het blad, waardoor de kenmerkende zilvergrijze strepen op het blad ontstaan. Deze strepen bevatten nauwelijks nog bladgroen en dat leidt tot een tragere groei. Vooral in warmere periodes vermeerdert de trips zich razendsnel.

Signalering tripsen
Wij kunnen met behulp van plakvallen in het perceel een indicatie geven van de druk. Trips worden aangetrokken tot een blauwe kleur, daarom gebruiken wij blauwe plakvallen. Iedere week worden de plakplaten vervangen en geanalyseerd op ons laboratorium. Vervolgens krijgt de teler een melding van het aantal trips. Deze resultaten kunnen dan worden besproken met de teeltadviseur en hierdoor wordt het mogelijk om op exact het juiste moment maatregelen te nemen.

Wortelvlieg
De wortelvlieg heeft in Nederland twee tot drie vluchten per jaar en overwintert als pop in de grond. In het voorjaar komen de vliegen uit de grond en gaan ze op zoek naar een perceel wortelen. Het vrouwtje legt haar eitjes bij de wortelen, de eitjes komen uit en de maden veroorzaken schade. De jonge maden eten aan de haarworteltjes en de oudere maden kunnen wormstekigheid veroorzaken. Dit kan leiden tot afkeuring van een partij.

Een goede signalering geeft een uitstekend beeld van de plaagdruk op jouw perceel. De druk kan per perceel erg verschillen, daarom is het van belang om per perceel te signaleren. Het juiste ingrijpmoment van naast elkaar gelegen percelen hoeft niet overeen te komen. Aan de hand van de signalering kan op het juiste moment worden ingegrepen op jouw perceel. Dit voorkomt schade én mogelijke afkeuring van een partij.

Signalering wortelvlieg
De signalering wordt gedaan door Goudvallen, speciaal door ons ontwikkelde plakvallen, aan de rand van het perceel te plaatsen. Elke week worden de lijmplaten vervangen en geanalyseerd op ons laboratorium. Op basis hiervan wordt de plaagdruk vastgesteld en krijgt de teler een melding met het advies om wel of niet in te grijpen.

Wees schade voor door plaaginsecten op tijd in de smiezen te hebben! 

De signalering van bonenvlieg is te combineren met de Steriele Insecten Techniek (SIT). Klik voor meer informatie op de onderstaande button:

Signalering bonenvlieg

Bovenstaande afbeelding toont de blauwe plakval voor de signalering van trips. Klik op de onderstaande button voor meer informatie:

Signalering trips

Klik voor meer informatie over de signalering van wortelvlieg op de onderstaande button:

Signalering van wortelvlieg